top of page
Onnen Opas (2).png

Onnen Opas yritys- ja yhteisöpalvelut

YRITYKSET

Yksi menestyvän liiketoiminnan peruspilareista on hyvä yhteishenki,

jonka muodostavat siinä toimivat yksilöt, joilla kaikilla on oma mielen sisäinen ilmapiiri.

Vastuuta ja vaikutusvaltaa käyttävä henkilö vaikuttaa organisaatiossa hyvin paljon yleiseen tunnelmaan,

niin hyvässä kuin pahassa. Jos esimerkiksi kiire, stressi, rauhattomuus tai vaikka päihdeongelmat ottavat jalansijaa,

vaikuttaa se tehokkaaseen ajankäyttöön ja on haitallista luovuudelle, jolloin virheitä tapahtuu ja tunnelma muuttuu ja kiristyy.

Organisaatiossa pienempää vastuuta kantava voi myös suuresti vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin, vastaavanlaisista syistä. Sairaspoissaolot, töiden uudelleenjärjestelyt ja virtahepo olohuoneessa voivat vaikuttaa työilmapiiriin todella laajalti

sekä viedä kymmeniä ylimääräisiä työtunteja vyyhdissä osallisina olevilta. Voi myös olla, että yritysilmapiiriin vaikuttaa heikentävästi kahden tai useamman henkilön konfliktit, jotka ovat joko kaikkien nähtävissä tai muhivat pinnan alla siten, että moni nuo aistii. Nämä tulehdukset vaikuttavat myös yllättävän laajalle koko yrityksen toimintaan.

Sekin on totta, että osaavat työntekijät arvostavat itseään koko ajan enemmän.

He hakeutuvat yrityksiin, joissa on miellyttävä ilmapiiri, joka kantaa hyviin tuloksiin.

Tämä pätee varsinkin ylimpään johtoon, eli suurimpiin vastuunkantajiin.

Se, että ylin johto pystyy toimimaan harmoniassa keskenään, onkin tavoite johon sijoitetut resurssit

tulvivat usein moninkertaisina takaisin.

Tulevaisuuden menestyvät yritykset ovat hyvinvoivia,
joten toivottavasti sinäkin saat olla sellaisessa töissä. 

Sitä varten Onnen Opas -palveluni on kehitetty.

Kun haluat luoda hyvinvointia ja tulosta pintaa syvemmältä.

"Minkä tahansa yhteisön yksi

tärkeimmistä menestys- ja vetovoimatekijöistä

on sen ilmapiiri, eli energia."

Onnen Opas
TUTUSTUMISPAKETTI


Yrityksen päätöksentekijälle suunnattu palvelu, jossa alkuun kartoitamme lähtötilanteet ja tavoitteet. Sen jälkeen on varsinaisen palvelun esittely, jonka perusteella päätös jatkosta on helpompaa tehdä. Lopuksi teemme alustavan jatkotoimenpidesuunnitelman.

Hinta 360€/3h
(+matkakustannukset & alv.)

Ps. Jos jatkotilausta ei synny,
 tutustumispaketista saa

-50% hyvityksen.

Onnen Opas
HARMONINEN JOHTORYHMÄ

Johtoryhmän jäsenille tai muille vastuuhenkilöille suunnattu palvelu, joka purkaa tukoksia yleisestä hyvinvoinnista, innovatiivisuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hinta 1000€/pv

max. 4 hlöä

(+matkakustannukset & alv.)

Onnen Opas

KEVEYS

Riippuvuuksien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaaminen huomattavasti syvemmältä kuin

mitä työterveydenhuolto tarjoaa, ja mihin hyvin harva terapia yltää. Palvelu on opastamista itsensä

ja oman hyvinvoinnin äärelle, mikä palauttaa

myös työn sujuvuuden.

Hinta 500€/4h

Onnen Opas

HYVÄ MENO

Hyvä meno työpaikalla on ratkaisevan tärkeää.

​On valitettavan totta, että hyvin monessa yrityksessä syntyy sisäisiä ilmapiirihaasteita, jotka usein heijastuvat työympäristöön erilaisin

haitallisin tavoin.

HYVÄ MENO on "uuden ajan luottamusmiespalvelu", jossa aluksi haastattelen tulehdustilanteiden osapuolet erikseen. Sukellamme näkyvien ongelmien lisäksi myös haasteiden alitajuntaisiin juurisyihin. Päivän päätteeksi osapuolilla on parempi käsitys sekä omasta että toisen osapuolen toiminnasta, jossa nähdään inhimilliset syyt haasteiden takana. Tulehdustilanteet ovat myös lähteneet purkautumaan ja onkin osapuolten omasta tahdosta kiinni haluavatko he jatkaa omaa kärsimystään vai siirtyä kohti

harmonisempaa toimintatapaa.

Hinta 1000€/pv

max. 3 hlöä

(+matkakustannukset & alv.)

HYVÄ MENO on

"uuden ajan

luottamusmiespalvelu."

‎käsilogotransparent_edited.png

YHTEISÖILLE
 

Yhteisöjä on monenlaisia, mm. yhdistyksiä, säätiöitä, oppilaitoksia, palvelutaloja, ja tietenkin työyhteisöjä. Yhteisöille suunnitellut Onnen Opas -palvelut ovat räätälöitävissä monenlaisiin tarpeisiin, tarjoten ratkaisuja ja luentoja onnellisuuteen johtavista osa-alueista.

Onnen Opas

LUENNOT

 

Onnen Opas luennoi aiheista kuten tunteiden kohtaaminen, häpeän vapauttaminen, oman elämänsuunnan löytäminen, anteeksianto itselle ja muille, riippuvuuksista vapautuminen,

ihmissuhteiden harmonisointi, ja rohkeus

olla oma itsensä.


Onnen Opas LUENNOT -hinta määräytyy aina luentokokonaisuuden mukaan.

Onnen Opas

VAPAA ELÄMÄ

 

Erityisesti nuorten parissa toimiville yhteisöille suunnattu 3 kk:n kestoinen opastuspaketti päihteiden väärinkäytöstä niiden oikeinkäyttöön ja lopulta päihderiippuvuuksista vapautumiseen. Palvelu on toteutettavissa

sekä lähivalmennuksena että etänä siten, että tapaamiset ovat kerran viikossa.
 


Onnen Opas VAPAA ELÄMÄ -palvelun hinta on

erikseen sovittavissa.

Onnen Opas yritys- ja yhteisöpalvelut:

bottom of page